< powrót

AKTUALNOŚCI > Zmiana w Regulaminie

Zmiana w Regulaminie

Zarząd Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie z dniem 09.01.2019r.  zatwierdza i wprowadza do „Regulaminu Działalności Handlowej na terenie Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie” do Działu VII PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCYCH, KUPUJĄCYCH, NAJEMCÓW I DZIERŻAWCÓW
pkt. 28, 29, 30 i 31 o następującej treści:
 
28. Zabrania się na terenie Spółki używania butli gazowych w celach grzewczych;
29. Zobowiązuje się Najemców/Dzierżawców będących właścicielami wózków jezdniowych do przeprowadzania okresowych kontroli serwisowych wózków oraz zgłoszenia i przeprowadzania inspekcji wózków przez Urząd Dozoru Technicznego.
30. W obiektach Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie zabrania się dogrzewania pomieszczeń urządzeniami grzewczymi z otwartym płomieniem oraz pozostawiania jakichkolwiek urządzeń grzewczych bez nadzoru.
31. W związku z ryzykiem tworzenia się atmosfery wybuchowej spowodowanej mieszaniem powietrza z wodorem zabrania się ładowania elektrycznych wózków w miejscach bez dostępu odpowiedniej wentylacji.