< powrót

OFERTA > Cennik

JEDNORAZOWA DZIENNA OPŁATA PLACOWA
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 PLAC KWIATOWY
a Opłata za każdy dodatkowy 1 m2 placu 17.07 zł 21.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego lub plac o powierzchni do 10 m2 33.33 zł 41.00 zł
c Sprzedaż z samochodu do 1,5t lub plac o pow. od 10m2 do 15m2 46.34 zł 57.00 zł
d Sprzedaż z samochodu od 1,5t do 5t lub plac o powierzchni od 15m2 do 20m2 53.66 zł 66.00 zł
e Sprzedaż z samochodu powyżej 5t lub plac o powierzchni od 20m2 do 25 m2 59.35 zł 73.00 zł
f Sprzedaż chryzantem w miesiącu październik 109.76 zł 135.00 zł
g Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 102.44 zł 126.00 zł
h Sprzedaż z samochodu na placu kwiatowym 37/A/K 78.05 zł 96.00 zł
2 PLAC WARZYWNY (poza obrysem Wiaty warzywnej)
a Opłata za każdy dodatkowy 1m2 placu 17.07 zł 21.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego lub plac poza wyznaczonym do handlu o powierzchni do 10m2 30.89 zł 38.00 zł
i Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, artykułów dekoracyjnych gotowych kompozycji kwiatowych) na placu kwiatowym nr 37A/K 168.29 zł 207.00 zł
c Sprzedaż z samochodu do 1,5 t lub plac o pw. do 10 m2 do 15m2 44.72 zł 55.00 zł
d Sprzedaż z samochodu od 1,5 t do 5 t lub plac o pow. do 15m2 do 20m2 52.85 zł 65.00 zł
e Sprzedaż z samochodu powyżej 5t lub plac o pow. od 20m2 do 25m2 56.91 zł 70.00 zł
3 WIATA WARZYWNA
9 Udostępnienie adresu IP na życzenie kontrahenta 35.00 zł/mc 43.05 zł/mc
a Opłata za handel na 1m2 placu 21.95 zł 27.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego 39.02 zl 48.00 zł
c Sprzedaż z samochodu o ład do 1,5 t 50.41 zł 62.00 zł
d Sprzedaż z samochodu o ład. od 1,5 t do 5 t 58.54 zł 72.00 zł
e Sprzedaż z samochodu o ład. powyżej 5 t 69.92 zł 86.00 zł
4 OPŁATY RÓŻNE
a Sprzedaż z samochodu typu TIR o ład. powyżej 8t lub plac o powierzchni do 50 m2 tylko po uzyskaniu zgody inkasenta 177.24 zł 218.00 zł
b Sprzedaż drobiu/ jeden plac* 243.90 zł/ 292.68 zł 300.00 zł/360.00 zł
c Rezerwacja placu do handlu 28.46 zł 35.00 zł
d Sprzedaż mięsa i wędlin/jeden plac 121.95 zł 150.00 zł
e Wjazd na teren Spólki z towarem bez rezerwacji/umowy/wz 17.07 zł 21.00 zł
f Korzystanie z toalety ogólnodostępnej w: hali 2, hali 3, hali 4 i budynku K - wpłata do elektronicznego zamka monetowego 0.82zł 1.00zł
g Opłata za wypłatę gotówki przez terminal płatniczy 1.63 zł 2.00 zł
h Sprzedaż art. higieniczno-ochronnych tj. jednorazowych maseczek ochronnych 2.03 zł/szt 2.50 zł/szt
i Opłata za pozostawienie towaru poza lokalem handlowym/dzienna ( do 10 m2 ) 138.21 zł 170.00 zł
j Opłata za pozostawienie towaru/ palet i skrzyń na placu/dziennie 36.59 zł 45.00 zł
k opłatę za pozostawianie samochu/towaru/skrzyń lub palet na dzierżawionym placu/ miesieczna 284.55 zł/msc 350.00 zł/msc
OPŁATA WJAZDOWA
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód osobowy lub dostawczy wstrzymana wstrzymana
2 Samochód ciężarowy od 1,5t do 5t wstrzymana wstrzymana
3 Autobus i samochód ciężarowy pow. 5t wstrzymana wstrzymana
OPŁATA ZA ODPADY ORGANICZNE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód od 1,5t do 5t 60.98 zł /dzień 75.00 zł /dzień
2 Samochód pow. 5t 112.20 zł /dzień 138.00 zł /dzień
OPŁATA ZA PARKOWANIE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód od 1,5t do 5t 30.00 zł /dzień 36.90 zł /dzień
2 Samochód pow. 5t 45.00 zł /dzień 55.35 zł /dzień
3 Parking tylko dla samochodów dostawczych (od strony wschodniej za budynkiem G, obok Hali nr 4) w godzinach od 16:00 do 3:00 bezpłatne
4 Parkowanie innych samochodów (od strony wschodniej za budynkiem G, obok Hali nr 4) w godzinach w godzinach od 16:00 do 3:00. opłaty za parkowanie zgodnie z poz. 1 i 2 bezpłatne
5 Samochód w zależności od tonażu / miesięcznie ** od 400.00 zł do 800.00 zł od 492.00 zł do 984.00 zł
ABONAMENTY MIESIĘCZNE /PŁATNE Z GÓRY/
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 PLAC WARZYWNY (poza obrysem Wiaty Warzywnej)
a Powierzchnia placu do 1 m2 134.15 zł 165.00 zł
b Sprzedaż z samochodu o ładowności do 1,5 t lub plac o powierzchni od 10 m2 do 20 m2 585.37 zł 720.00 zł
c Sprzedaż z samochodu o ładowności od 1,5 t do 5 t lub plac o powierzchni od 20 m2 do 30 m2 650.41 zł 800.00 zł
d Sprzedaż z samochodu o ładowności do 5t lub plac o powierzchni od 31m2 do 35m2 (place od 89A do 96) 747.97 zł 920.00 zł
e Sprzedaż z samochodu na placu nr 97 D o pow. 37,5m2 975.61 zł 1200.00 zł
f za każdy dodatkowy m2 zajmowanej powierzchni ujętej w pkt. 1) a, b, c, d, - obowiązuje dodatkowa opłata (nie dotyczy pawilonów pod wiatą warzywną) 12.20 zł 15.00 zł
2 PLAC WIATA WARZYWNA
a Abonament miesięczny za m2 placu z pawilonem handlowym pod wiatą warzywną**** 28.46 zł 35.00 zł
b Abonament miesięczny za plac nr 10 o pow. 60 m 2 pod wiatą warzywną pod sprzedaż z samochodu*** 1382.11 zł 1700.00 zł
c Abonament miesięczny za plac nr 32A o pow. 76,5m2 pod wiatą warzywną pod sprzedaż z samochodu*** 1788.62 zł 2200.00 zł
d Abonament miesięczny pod sprzedaż z samochodu pod wiata warzywną, plac o pow. 30m2 (place od 21 do 32)*** 731.71 zł 900.00 zł
e Abonament miesięczny pod sprzedaż z samochodu pod wiata warzywną, plac o pow. 36m2 (place od 74 do 74D, place od 11 do 20)*** 861.79 zł 1060.00 zł
f Abonament miesięczny za m2 placu z pawilonem handlowym o nr od 33 do 36 / Za powierzchnię wystawienniczą przy pawilonie 32.52 zł / 18.70 zł 40.00 zł / 23.00 zł
3 Miejsce oznaczone na placu kwiatowym / K /
a Powierzchnia placu o numerach 28A, 28B, 34A kwiaty żywe 341.46 zł 420.00 zł
b Powierzchnia placu o numerach 28A, 34A Kwiaty sztuczne 439.02 zł Październik 642.28 zł 540.00 zł Październik 790.00 zł
c Powierzchnia placu do handlu kwiatami 666.67 zł Kwiecień. Maj. Październik - 894.31 zł 820.00 zł Kwiecień. Maj. Październik - 1100.00 zł
d Handel na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 853.66 zł Październik - 1211.38 zł 1050.00 zł Październik - 1490.00 zł
e Handel z namiotu (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 1056.91 zł Październik - 1585.37 zł 1300.00 zł Październik - 1950.00 zł
f Plac o numerze 37A o powierzchni 42 m2*** 1341.46 zł październik 1747.97 zł 1650.00 zł październik 2150.00 zł
g Handel na placu z namiotu kwiatami żywymi (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) 764.23zł; kwiecień. maj. październik - 975.61zł 940.00zł; kwiecień. maj. październik - 1200.00zł
h Opłata za rozwiązanie umowy dzierżawy placu za porozumieniem stron po zatwierdzeniu umowy z nowym klientem ***** 130.08zł 160.00zł
ODBIÓR ODPADÓW
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Odpady komunalne niesegregowane - 1m3 650.00 zł/m-c 799.50 zł/m-c
2 Odpady komunalne segregowane - 1m3 500.00 zł/m-c 615.00 zł/m-c
3 Odpady komunalne segregowane - makulatura, folia - 1m3 80.00 zł/m-c 98.40 zł/m-c
4 Odpady biodegradalne 1m3 999.00 zł/m-c 1228.77 zł/mc
5 Usługa odbioru odpadów - opłata eksploatacyjna 30.00 zł/m-c 36.90 zł-c
OPŁATY DODATKOWE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1. Karta Wjazdowa 56.91 zł 70.00 zł
2 Aktualizacja kart wjazdowych na okres jednego roku ***** 36.59 zł 45.00 zł
3 Łącze internetowe niesymetryczne o transferze:
a Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 20/10 Mbit/s 50 61.50
b Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 50/25 Mbit/s 120 147.60
c Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 100/50 Mbit/s 190 233.70
4 Łącze internetowe symetryczne o transferze:
a Łącze internetowe symetryczne o transferze 25/25 Mbit/s 100 123
b Łącze internetowe symetryczne o transferze 50/50 Mbit/s 200 246
c Łącze internetowe symetryczne o transferze 100/100 Mbit/s 300 369
5 Łącze telefoniczne - oplata eksploatacyjna z tytułu utrzymania sieci telefonicznej 20.00 zł/m-c 24.60 zł/m-c
6 Ryczałt za wodę i ścieki dla najemców hali 2 i hali 3 15.00 zł/m-c 18.45 zł/m-c
7 Udostępnienie adresu IP na życzenie kontrahenta 35.00 zł/ m-c 43.05 zł/ m-c
STAWKI ROBOCZOGODZINY ZA WYKONANIE USŁUG PRZEZ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Usługi elektryczne w godzinach pracy 95.00 zł netto 116.85zł brutto
2 usługi elektryczne w dniach wolnych od pracy 170.00 zł netto 209.10 zł brutto
3 Usługi spawalnicze 95.00 zł netto 116.85 zł brutto
4 Usługi konserwacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej 85.00 zł netto 104.55 zł brutto
5 Usługi budowlano-remontowe wycena indywidualna
6 Ryczałt za dojazd (poza godzinami pracy) 75.00 zł netto 92.25 zł brutto
7 Opłata za ponowne podłączenie energii elektrycznej 60.00 zł netto 73.80 zł brutto
8 Usługa informatyczna za bezpodstawne wezwanie w przypadku braku dostępu do internetu z przyczyn niezależnych od PCH AGROHURT S.A. 135.00 zł netto 166.05 zł brutto
9 Przeglą monitoringu - poszukiwanie sprawcy uszkodzeń 230.00 zł netto 282.90 zł brutto
10 Opłata za udostępnienie rusztowania: Rusztowanie warszawskie/ Rusztowanie aluminiowe 25.00 zł netto/h - 35.00 zł netto/h 30.75 zł brutto/h - 43.05 zł brutto/h
JEDNORAZOWA OPŁATA NA RZESZOWSKICH TARGACH STAROCI
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Opłata wejściowa dla kupujących/zwiedzających (zapewniony parking) 3.25 zł netto 4.00 zł brutto
2 Sprzedaż w hali ******* (do decyzji Zarządu) od 44.72 zł netto do 130.08 zł netto od 55.00 zł brutto do 160.00 zł brutto
3 Sprzedaż na placu (max. pow. do 20mkw )******* od 36.59 zł netto do 109.76 zł netto od 45.00 zł brutto do 135.00 zł brutto

* w przypadku organizacji targu drobiu, cena za sprzedaż drobiu zależy od ilości handlujących

** parking miesięczny po zaakceptowaniu miejsca przez Zarząd,

*** wysokość stawki zależna od korzystania z infrastruktury technicznej ( indywidualne ustalenie stawki abonamentu miesięcznego),
**** o naliczeniu opłaty decyduje Zarząd
***** karty niezaktualizowane w danym roku tracą ważność z dniem 01 stycznia roku następneg. (Więcej w Regulaminie PCH AGROHURT S.A. i na stronie www.agrohurtsa.pl) 
****** opłata naliczana tylko w przypadku nie podpisania Aneksów do umów zmieniających stawkę czynszu dzierżawy/najmu
******* cena dla sprzedających naliczana indywidualnie według kryteriów między innymi: zajmowana powierzchnia, rodzaj asortymentu. W przypadku, gdy wystawca prowadzi działalność gospodarczą lub gdy zajmowana powierzchnia handlowa przekracza 20m2, organizator zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowej oplaty.