< powrót

O NAS > Producenci rolni

Współpraca z grupami producentów rolnych

Działalność Spółki opiera się również na współpracy z producentami rolnymi zrzeszającymi się w Grupy Producentów. Powstawanie tego typu organizacji jest szczególnie ważne ze względu na bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Rolnicy tacy specjalizują się w produkcji towarów charakteryzujących się: jednorodnością, bardzo dobrą jakością, odpowiednim opakowaniem i wystandaryzowaniem. Nasza współpraca z rolnikami polega przede wszystkim na: działaniach mających na celu znalezienie rynków zbytu dla rolników, dzierżawie na atrakcyjnych warunkach maszyn i urządzeń rolniczych, działalności szkoleniowej / doradczej (m. in. w zakresie zmian przepisów związanych z zasadami wprowadzania do obrotu świeżych owoców i warzyw), pomocy w reklamie oraz promocji Grup Producentów Rolnych.

Rolnicy zrzeszający się w Grupy Producentów są jednym z niezbędnych elementów właściwego funkcjonowania rynków hurtowych w tym także i Spółki. Powinny one ułatwić koncentrację podaży, jak i logistykę dystrybucji tj. sortowanie, pakowanie, przechowywanie i promocję towarów. W tym celu PCH AGROHURT S.A. stara się w możliwie jak największym stopniu pomagać i wspierać rolników z terenu Województwa Podkarpackiego.