< powrót

O NAS > RODOKLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie.

  1.  Z Administratorem można skontaktować się osobiście, listownie: ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów, czy też  telefonicznie: (17) 86 72 400, bądź mailowo: sekretariat@agrohurtsa.pl
 
  1. Administratora Danych osobowych reprezentuje Waldemar Kalita, z którym można się skontaktować osobiście pod adresem: ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów, bądź telefonicznie: (17) 86 72 400.
 
  1. Będę przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wykonania umowy/zlecenia na wykonanie usługi oferowanej przez Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.
 
III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lubPani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
  1. Będę przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy/zlecenia wykonania usługi, nie dłużej jednak niż określają przepisy prawa.
 
V.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane w celu umożliwienia wykonania umowy/zlecenia wyłącznie pracownikom, którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 
VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić bądź uniemożliwić realizację usługi/zlecenia.
 
VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 
IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
                                                              
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie w celu zrealizowania usługi
 
 
…………………………, ……………………
Miejscowość, data
 
 
  1.  
  2.  
- Informację otrzymałam/łem
 
 
 
…………………………, ……………………
Miejscowość, data