< powrót

O NAS > Wykaz akcjonariuszy

W dniu 31 grudnia 2016r. kapitał zakładowy wynosił 9.468.800 złotych i dzieli się na:
•    56 410 akcji imiennych serii A;
•    30 094 akcji imiennych serii B;
•    2 200 akcji imiennych serii C;
•    5 984 akcji imiennych serii D.
 
Akcjonariusze Udział w kapitale zakładowym % udział akcji w kapitale zakładowym % udział głosów na WZA
Skarb Państwa 46000 48.58 59.22
Województwo Podkarpackie 23994 25.34 19.61
Gmina Miasto Rzeszów 6290 6.64 4.05
PHU OKTAN 5400 5.70 3.48
Pozostali 13004 13.74 13.64
Razem 94688 100 100

Procentowy udział głosów w Walnym Zgromadzeniu
PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie

Akcje serii A: 69,15 % w tym:
Skarb Państwa 59,22 %
Województwo Podkarpackie 6,45 %
PHU OKTAN 3,48 %
Akcje serii B: Samorządy, 20,72 %
Akcje serii C: Województwo Podkarpackie, Spółdzielnie rolnicze, ogrodnicy 2,80 %
Akcje serii D: Spółki i zakłady przemysłowe 7,33 %

Procentowy udział w kapitale zakładowym
PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie

Akcje serii A: 59,57 % w tym:
Skarb Państwa 48,58 %
Województwo Podkarpackie 5,29 %
PHU OKTAN 5,70 %
Akcje serii B: Samorządy, 31,78 %
Akcje serii C: Województwo Podkarpackie, Spółdzielnie rolnicze, ogrodnicy 2,32 %
Akcje serii D: Spółki i zakłady przemysłowe 6,32 %