< powrót

OFERTA > Cennik

JEDNORAZOWA DZIENNA OPŁATA PLACOWA
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 PLAC KWIATOWY
a Opłata za każdy dodatkowy 1 m2 placu 12.20 zł 15.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego lub plac o powierzchni do 10 m2 20.33 zł 25.00 zł
c Sprzedaż z samochodu do 1,5t lub plac o pow. od 10m2 do 15m2 32.52 zł 40.00 zł
d Sprzedaż z samochodu od 1,5t do 5t lub plac o powierzchni od 15m2 do 20m2 36.59 zł 45.00 zł
e Sprzedaż z samochodu powyżej 5t lub plac o powierzchni od 20m2 do 25 m2 40.65 zł 50.00 zł
f Sprzedaż chryzantem w miesiącu październik 52.85 zł 65.00 zł
g Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 65.04 zł 80.00 zł
h Sprzedaż z samochodu na placu kwiatowym 37/A/K 48.78 zł 60.00 zł
i Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, artykułów dekoracyjnych gotowych kompozycji kwiatowych) na placu kwiatowym nr 37A/K 113.82 zł 140.00 zł
2 PLAC WARZYWNY (poza obrysem Wiaty warzywnej)
a Opłata za każdy dodatkowy 1m2 placu 12.20 zł 15.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego lub plac poza wyznaczonym do handlu o powierzchni do 10m2 20.33 zł 25.00 zł
c Sprzedaż z samochodu do 1,5 t lub plac o pw. do 10 m2 do 15m2 29.27 zł 36.00 zł
d Sprzedaż z samochodu od 1,5 t do 5 t lub plac o pow. do 15m2 do 20m2 36.59 zł 45.00 zł
e Sprzedaż z samochodu powyżej 5t lub plac o pow. od 20m2 do 25m2 39.02 zł 48.00 zł
3 WIATA WARZYWNA
9 Udostępnienie adresu IP na życzenie kontrahenta 25.00 zł/mc 30.75 zł/mc
a Opłata za handel na 1m2 placu 14.64 zł 18.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego 22.76 zl 28.00 zł
c Sprzedaż z samochodu o ład do 1,5 t 32.52 zł 40.00 zł
d Sprzedaż z samochodu o ład. od 1,5 t do 5 t 39.03 zł 48.00 zł
e Sprzedaż z samochodu o ład. powyżej 5 t 45.53 zł 56.00 zł
4 OPŁATY RÓŻNE
a Sprzedaż z samochodu typu TIR o ład. powyżej 8t lub plac o powierzchni do 50 m2 tylko po uzyskaniu zgody inkasenta 121.95 zł 150.00 zł
b Sprzedaż drobiu/ jeden plac* 203.26 zł/ 243.91 zł 250.00 zł/300.00 zł
c Rezerwacja placu do handlu 20.33 zł 25.00 zł
d Sprzedaż mięsa i wędlin/jeden plac 48.78 zł 60.00 zł
e Wjazd na teren Spólki z towarem bez rezerwacji/umowy/wz 12.20 zł 15.00 zł
f Korzystanie z toalety ogólnodostępnej w: hali 2, hali 3, hali 4 i budynku K - wpłata do elektronicznego zamka monetowego 0.82zł 1.00zł
g Opłata za wypłatę gotówki przez terminal płatniczy 0.82 zł 1.00 zł
h Sprzedaż art. higieniczno-ochronnych tj. jednorazowych maseczek ochronnych 2.03 zł/szt 2.50 zł/szt
i Opłata za pozostawienie towaru poza lokalem handlowym/dzienna ( do 10 m2 ) 100.00 zł 123.00 zł
j Opłata za pozostawienie towaru/ palet i skrzyń na placu/dziennie 24.39 30.00
OPŁATA WJAZDOWA
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód osobowy lub dostawczy wstrzymana wstrzymana
2 Samochód ciężarowy od 1,5t do 5t wstrzymana wstrzymana
3 Autobus i samochód ciężarowy pow. 5t wstrzymana wstrzymana
OPŁATA ZA ODPADY ORGANICZNE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód od 1,5t do 5t 40.65 zł /dzień 50.00 zł /dzień
2 Samochód pow. 5t 81.30 zł /dzień 100.00 zł /dzień
OPŁATA ZA PARKOWANIE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód od 1,5t do 5t 13.01 zł /dzień 16.00 zł /dzień
2 Samochód pow. 5t 17.08 zł /dzień 21.00 zł /dzień
3 Parking tylko dla samochodów dostawczych od strony wschodniej przy budynku G w godzinach od 16:00 do 3:00 bezpłatne
4 Parkowanie innych samochodów ww miejscu w godzinach od 16:00 do 3:00. opłaty za parkowanie zgodnie z poz. 1 i 2 bezpłatne
5 Samochód w zależności od tonażu / miesięcznie ** od 200.00 zł do 600.00 zł od 246.00 zł do 738.00 zł
ABONAMENTY MIESIĘCZNE /PŁATNE Z GÓRY/
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 PLAC WARZYWNY (poza obrysem Wiaty Warzywnej)
a Powierzchnia placu do 1 m2 105.69 zł 130.00 zł
b Sprzedaż z samochodu o ładowności do 1,5 t lub plac o powierzchni od 10 m2 do 20 m2 455.29 zł 560.00 zł
c Sprzedaż z samochodu o ładowności od 1,5 t do 5 t lub plac o powierzchni od 20 m2 do 30 m2 487.81 zł 600.00 zł
d za każdy dodatkowy m2 zajmowanej powierzchni ujętej w pkt. 1) a, b, c, - obowiązuje dodatkowa opłata (nie dotyczy pawilonów pod wiatą warzywną) 8.13 zł 10.00 zł
2 PLAC WIATA WARZYWNA
a Abonament miesięczny za m2 placu z pawilonem handlowym pod wiatą warzywną*** 22.20 zł 27.31 zł
b Abonament miesięczny za plac nr 10 pod wiatą warzywną pod sprzedaż z samochodu*** 918.70 zł 1130.00 zł
c Abonament miesięczny pod sprzedaż z samochodu pod wiata warzywną, plac o pow. 30m2*** 552.85 zł 680.00 zł
d Abonament miesięczny za m2 placu z pawilonem handlowym o nr od 33 do 36 26.00 zł 31.98 zł
3 Miejsce oznaczone na placu kwiatowym / K /
a Powierzchnia placu o numerach 28A, 34A kwiaty żywe 235.78 zł 290.00 zł
b Powierzchnia placu o numerach 28A, 34A Kwiaty sztuczne 300.81 zł Październik 447.16 zł 370.00 zł Październik 550.00 zł
c Powierzchnia placu do handlu kwiatami 406.51 zł Kwiecień. Maj. Październik - 552.85 zł 500.00 zł Kwiecień. Maj. Październik - 680.00 zł
d Handel na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 585.37 zł Październik - 829.27 zł 720.00 zł Październik - 1020.00 zł
e Handel z namiotu (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 682.93 zł Październik - 975.61 zł 840.00 zł Październik - 1200.00 zł
f Plac o numerze 37A o powierzchni 42 m2*** 804.88 zł październik 1097.56 zł 990.00 zł październik 1350.00 zł
g Handel na placu z namiotu kwiatami żywymi (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) 439.02zł; kwiecień. maj. październik - 585.37zł 540.00zł; kwiecień. maj. październik - 720.00zł
h Opłata za rozwiązanie umowy dzierżawy placu za porozumieniem stron po zatwierdzeniu umowy z nowym klientem (o naliczeniu opłaty decyduje Zarząd) 81.31zł 100.00zł
ODBIÓR ODPADÓW
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Odpady komunalne niesegregowane - 1m3 399.00 zł/m-c 490.77 zł/m-c
2 Odpady komunalne segregowane - 1m3 299.00 zł/m-c 367.77 zł/m-c
3 Odpady komunalne segregowane - makulatura, folia - 1m3 45.00 zł/m-c 55.35 zł/m-c
4 Odpady biodegradalne 1m3 699.00 zł/m-c 859.77 zł/mc
5 Usługa odbioru odpadów - opłata eksploatacyjna 10.00 zł/m-c 12.30 zł-c
OPŁATY DODATKOWE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1. Karta Wjazdowa 32.52 40.00
2 Aktualizacja kart wjazdowych na okres jednego roku ***** 25.00 30.75
3 Łącze internetowe niesymetryczne o transferze:
a Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 5/2 Mbit/s 50 61.50
b Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 7/3 Mbit/s 120 147.60
c Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 10/4 Mbit/s 190 233.70
4 Łącze internetowe symetryczne o transferze:
a Łącze internetowe symetryczne o transferze 5/5 Mbit/s 100 123
b Łącze internetowe symetryczne o transferze 7/7 Mbit/s 200 246
c Łącze internetowe symetryczne o transferze 10/10 Mbit/s 300 369
5 Łącze telefoniczne - oplata eksploatacyjna z tytułu utrzymania sieci telefonicznej 20.00 zł/m-c 24.60 zł/m-c
6 Ryczałt za wodę i ścieki dla najemców hali 2 i hali 3 5.00 zł/m-c 6.15 zł/m-c
7 Opłata eksploatacyjna za korzystanie z energii elektrycznej/klimatyacji****** 12.00 zł/m-c 14.76 zł/m-c
8 Oplata eksploatacyjna za korzystanie z ogrzewania****** 10.00 zł/m-c 12.30 zł/m-c
9 Udostępnienie adresu IP na życzenie kontrahenta 25.00 zł/ m-c 30.75 zł/ m-c
STAWKI ROBOCZOGODZINY ZA WYKONANIE USŁUG PRZEZ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Usługi elektryczne w godzinach pracy 85.00 zł netto 104.55zł brutto
2 usługi elektryczne w dniach wolnych od pracy 150.00 zł netto 184.50 zł brutto
3 Usługi spawalnicze 75.00 zł netto 92.25 zł brutto
4 Usługi konserwacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej 75.00 zł netto 92.25 zł brutto
5 Usługi budowlano-remontowe 55.00 zł netto 67.65 zł brutto
6 Ryczałt za dojazd (poza godzinami pracy) 65.00 zł netto 79.95 zł brutto
7 Opłata za ponowne podłączenie energii elektrycznej 50.00 zł netto 61.50 zł brutto
8 Usługa informatyczna za wezwanie w przypadku braku dostępu do inetrnetu z przyczyn niezależnych od PCH AGROHURT S.A. 81.30 zł netto 100.00 zł brutto
9 Przeglą monitoringu - poszukiwanie sprawcy uszkodzeń 200.00 zł netto 246.00 zł brutto
JEDNORAZOWA OPŁATA NA RZESZOWSKICH TARGACH STAROCI
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Opłata wejściowa dla kupujących/zwiedzających 1.63 zł netto 2.00 zł brutto
2 Sprzedaż w hali ******* od 24.39 zł netto do 81.30 zł netto od 30.00 zł brutto do 100.00 zł brutto
3 Wynajem stołu/regalu: 8.13 zł netto 10.00 zł brutto
4 Wynajem ławki: 4.07 zl netto 5.00 zł brutto
5 Sprzedaż na placu (max. pow. do 20mkw )******* od 16.26 zł netto do 48.78 zł netto od 20.00 zł brutto do 60.00 zł brutto

* w przypadku organizacji targu drobiu, cena za sprzedaż drobiu zależy od ilości handlujących

** parking miesięczny po zaakceptowaniu miejsca przez Zarząd,

*** wysokość stawki zależna od korzystania z infrastruktury technicznej ( indywidualne ustalenie stawki abonamentu miesięcznego),
**** o naliczeniu opłaty decyduje Zarząd
***** karty niezaktualizowane w danym roku tracą ważność z dniem 01 stycznia roku następneg. (Więcej w Regulaminie PCH AGROHURT S.A. i na stronie www.agrohurtsa.pl) 
****** opłata naliczana tylko w przypadku nie podpisania Aneksów do umów zmieniających stawkę czynszu dzierżawy/najmu
******* cena dla sprzedających naliczana indywidualnie według kryteriów między innymi: zajmowana powierzchnia, rodzaj asortymentu. W przypadku, gdy wystawca prowadzi działalność gospodarczą lub gdy zajmowana powierzchnia handlowa przekracza 20m2, organizator zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowej oplaty.