< powrót

OFERTA > Cennik

JEDNORAZOWA DZIENNA OPŁATA PLACOWA
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 PLAC KWIATOWY
a Opłata za każdy dodatkowy 1 m2 placu 15.45 zł 19.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego lub plac o powierzchni do 10 m2 29.27 zł 36.00 zł
c Sprzedaż z samochodu do 1,5t lub plac o pow. od 10m2 do 15m2 40.65 zł 50.00 zł
d Sprzedaż z samochodu od 1,5t do 5t lub plac o powierzchni od 15m2 do 20m2 47.15 zł 58.00 zł
e Sprzedaż z samochodu powyżej 5t lub plac o powierzchni od 20m2 do 25 m2 52.03 zł 64.00 zł
f Sprzedaż chryzantem w miesiącu październik 97.56 zł 120.00 zł
g Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 89.43 zł 110.00 zł
h Sprzedaż z samochodu na placu kwiatowym 37/A/K 68.29 zł 84.00 zł
2 PLAC WARZYWNY (poza obrysem Wiaty warzywnej)
a Opłata za każdy dodatkowy 1m2 placu 15.45 zł 19.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego lub plac poza wyznaczonym do handlu o powierzchni do 10m2 27.64 zł 34.00 zł
i Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, artykułów dekoracyjnych gotowych kompozycji kwiatowych) na placu kwiatowym nr 37A/K 146.43 zł 180.00 zł
c Sprzedaż z samochodu do 1,5 t lub plac o pw. do 10 m2 do 15m2 39.02 zł 48.00 zł
d Sprzedaż z samochodu od 1,5 t do 5 t lub plac o pow. do 15m2 do 20m2 47.15 zł 58.00 zł
e Sprzedaż z samochodu powyżej 5t lub plac o pow. od 20m2 do 25m2 50.41 zł 62.00 zł
3 WIATA WARZYWNA
9 Udostępnienie adresu IP na życzenie kontrahenta 30.00 zł/mc 36.90 zł/mc
a Opłata za handel na 1m2 placu 19.51 zł 24.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego 34.15 zl 42.00 zł
c Sprzedaż z samochodu o ład do 1,5 t 43.90 zł 54.00 zł
d Sprzedaż z samochodu o ład. od 1,5 t do 5 t 52.85 zł 65.00 zł
e Sprzedaż z samochodu o ład. powyżej 5 t 60.98 zł 75.00 zł
4 OPŁATY RÓŻNE
a Sprzedaż z samochodu typu TIR o ład. powyżej 8t lub plac o powierzchni do 50 m2 tylko po uzyskaniu zgody inkasenta 154.47 zł 190.00 zł
b Sprzedaż drobiu/ jeden plac* 243.90 zł/ 292.68 zł 300.00 zł/360.00 zł
c Rezerwacja placu do handlu 24.39 zł 30.00 zł
d Sprzedaż mięsa i wędlin/jeden plac 97.56 zł 120.00 zł
e Wjazd na teren Spólki z towarem bez rezerwacji/umowy/wz 14.63 zł 18.00 zł
f Korzystanie z toalety ogólnodostępnej w: hali 2, hali 3, hali 4 i budynku K - wpłata do elektronicznego zamka monetowego 0.82zł 1.00zł
g Opłata za wypłatę gotówki przez terminal płatniczy 1.63 zł 2.00 zł
h Sprzedaż art. higieniczno-ochronnych tj. jednorazowych maseczek ochronnych 2.03 zł/szt 2.50 zł/szt
i Opłata za pozostawienie towaru poza lokalem handlowym/dzienna ( do 10 m2 ) 121.95 zł 150.00 zł
j Opłata za pozostawienie towaru/ palet i skrzyń na placu/dziennie 32.52 zł 40.00 zł
k opłatę za pozostawianie samochu/towaru/skrzyń lub palet na dzierżawionym placu/ miesieczna 250.00 zł/msc 307.50 zł/msc
OPŁATA WJAZDOWA
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód osobowy lub dostawczy wstrzymana wstrzymana
2 Samochód ciężarowy od 1,5t do 5t wstrzymana wstrzymana
3 Autobus i samochód ciężarowy pow. 5t wstrzymana wstrzymana
OPŁATA ZA ODPADY ORGANICZNE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód od 1,5t do 5t 53.66 zł /dzień 66.00 zł /dzień
2 Samochód pow. 5t 97.56 zł /dzień 120.00 zł /dzień
OPŁATA ZA PARKOWANIE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód od 1,5t do 5t 19.51 zł /dzień 24.00 zł /dzień
2 Samochód pow. 5t 24.39 zł /dzień 30.00 zł /dzień
3 Parking tylko dla samochodów dostawczych od strony wschodniej przy budynku G w godzinach od 16:00 do 3:00 bezpłatne
4 Parkowanie innych samochodów ww miejscu w godzinach od 16:00 do 3:00. opłaty za parkowanie zgodnie z poz. 1 i 2 bezpłatne
5 Samochód w zależności od tonażu / miesięcznie ** od 235.77 zł do 715.45 zł od 290.00 zł do 880.00 zł
ABONAMENTY MIESIĘCZNE /PŁATNE Z GÓRY/
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 PLAC WARZYWNY (poza obrysem Wiaty Warzywnej)
a Powierzchnia placu do 1 m2 125.20 zł 154.00 zł
b Sprzedaż z samochodu o ładowności do 1,5 t lub plac o powierzchni od 10 m2 do 20 m2 528.46 zł 650.00 zł
c Sprzedaż z samochodu o ładowności od 1,5 t do 5 t lub plac o powierzchni od 20 m2 do 30 m2 573.17 zł 705.00 zł
d Sprzedaż z samochodu o ładowności do 5t lub plac o powierzchni od 31m2 do 35m2 (place od 89A do 96) 667.67 zł 820.00 zł
e Sprzedaż z samochodu na placu nr 970 o pow. 37,5m2 858.54 zł 1056.00 zł
f za każdy dodatkowy m2 zajmowanej powierzchni ujętej w pkt. 1) a, b, c, - obowiązuje dodatkowa opłata (nie dotyczy pawilonów pod wiatą warzywną) 10.57 zł 13.00 zł
2 PLAC WIATA WARZYWNA
a Abonament miesięczny za m2 placu z pawilonem handlowym pod wiatą warzywną*** 26.83 zł 33.00 zł
b Abonament miesięczny za plac nr 10 o pow. 60 m 2 pod wiatą warzywną pod sprzedaż z samochodu*** 1284.55 zł 1580.00 zł
c Abonament miesięczny za plac nr 32A o pow. 76,5m2 pod wiatą warzywną pod sprzedaż z samochodu 1642.28 zł 2020.00 zł
d Abonament miesięczny pod sprzedaż z samochodu pod wiata warzywną, plac o pow. 30m2 (place od 21 do 32)*** 642.28 zł 790.00 zł
e Abonament miesięczny pod sprzedaż z samochodu pod wiata warzywną, plac o pow. 36m2 (place od 74 do 74D, place od 11 do 20)*** 764.23 zł 940.00 zł
f Abonament miesięczny za m2 placu z pawilonem handlowym o nr od 33 do 36 / Za powierzchnię wystawienniczą przy pawilonie 30.49 zł / 17.48 zł 37.50 zł / 21.50 zł
3 Miejsce oznaczone na placu kwiatowym / K /
a Powierzchnia placu o numerach 28A, 28B, 34A kwiaty żywe 300.81 zł 370.00 zł
b Powierzchnia placu o numerach 28A, 34A Kwiaty sztuczne 382.11 zł Październik 560.98 zł 470.00 zł Październik 690.00 zł
c Powierzchnia placu do handlu kwiatami 585.37 zł Kwiecień. Maj. Październik - 780.50 zł 720.00 zł Kwiecień. Maj. Październik - 960.00 zł
d Handel na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 747.97 zł Październik - 1056.91 zł 920.00 zł Październik - 1300.00 zł
e Handel z namiotu (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 926.83 zł Październik - 1382.11 zł 1140.00 zł Październik - 1700.00 zł
f Plac o numerze 37A o powierzchni 42 m2*** 1170.73 zł październik 1544.72 zł 1440.00 zł październik 1900.00 zł
g Handel na placu z namiotu kwiatami żywymi (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) 666.68zł; kwiecień. maj. październik - 861.80zł 820.00zł; kwiecień. maj. październik - 1060.00zł
h Opłata za rozwiązanie umowy dzierżawy placu za porozumieniem stron po zatwierdzeniu umowy z nowym klientem (o naliczeniu opłaty decyduje Zarząd) 113.82zł 140.00zł
ODBIÓR ODPADÓW
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Odpady komunalne niesegregowane - 1m3 590.00 zł/m-c 725.70 zł/m-c
2 Odpady komunalne segregowane - 1m3 460.00 zł/m-c 565.80 zł/m-c
3 Odpady komunalne segregowane - makulatura, folia - 1m3 70.00 zł/m-c 86.10 zł/m-c
4 Odpady biodegradalne 1m3 890.00 zł/m-c 1094.70 zł/mc
5 Usługa odbioru odpadów - opłata eksploatacyjna 17.00 zł/m-c 20.91 zł-c
OPŁATY DODATKOWE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1. Karta Wjazdowa 48.78 60.00
2 Aktualizacja kart wjazdowych na okres jednego roku ***** 32.52 zł 40.00 zł
3 Łącze internetowe niesymetryczne o transferze:
a Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 5/2 Mbit/s 50 61.50
b Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 7/3 Mbit/s 120 147.60
c Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 10/4 Mbit/s 190 233.70
4 Łącze internetowe symetryczne o transferze:
a Łącze internetowe symetryczne o transferze 5/5 Mbit/s 100 123
b Łącze internetowe symetryczne o transferze 7/7 Mbit/s 200 246
c Łącze internetowe symetryczne o transferze 10/10 Mbit/s 300 369
5 Łącze telefoniczne - oplata eksploatacyjna z tytułu utrzymania sieci telefonicznej 20.00 zł/m-c 24.60 zł/m-c
6 Ryczałt za wodę i ścieki dla najemców hali 2 i hali 3 10.00 zł/m-c 12.30 zł/m-c
7 Udostępnienie adresu IP na życzenie kontrahenta 30.00 zł/ m-c 36.90 zł/ m-c
STAWKI ROBOCZOGODZINY ZA WYKONANIE USŁUG PRZEZ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Usługi elektryczne w godzinach pracy 85.00 zł netto 104.55zł brutto
2 usługi elektryczne w dniach wolnych od pracy 150.00 zł netto 184.50 zł brutto
3 Usługi spawalnicze 85.00 zł netto 104.55 zł brutto
4 Usługi konserwacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej 75.00 zł netto 92.25 zł brutto
5 Usługi budowlano-remontowe wycena indywidualna
6 Ryczałt za dojazd (poza godzinami pracy) 65.00 zł netto 79.95 zł brutto
7 Opłata za ponowne podłączenie energii elektrycznej 50.00 zł netto 61.50 zł brutto
8 Usługa informatyczna za wezwanie w przypadku braku dostępu do inetrnetu z przyczyn niezależnych od PCH AGROHURT S.A. 120.00 zł netto 147.60 zł brutto
9 Przeglą monitoringu - poszukiwanie sprawcy uszkodzeń 200.00 zł netto 246.00 zł brutto
10 Opłata za udostępnienie rusztowania: Rusztowanie warszawskie/ Rusztowanie aluminiowe 25.00 zł netto/h - 35.00 zł netto/h 30.75 zł brutto/h - 43.05 zł brutto/h
JEDNORAZOWA OPŁATA NA RZESZOWSKICH TARGACH STAROCI
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Opłata wejściowa dla kupujących/zwiedzających 2.44 zł netto 3.00 zł brutto
2 Sprzedaż w hali ******* od 40.65 zł netto do 113.82 zł netto od 50.00 zł brutto do 140.00 zł brutto
3 Sprzedaż na placu (max. pow. do 20mkw )******* od 32.52 zł netto do 97.56 zł netto od 40.00 zł brutto do 120.00 zł brutto

* w przypadku organizacji targu drobiu, cena za sprzedaż drobiu zależy od ilości handlujących

** parking miesięczny po zaakceptowaniu miejsca przez Zarząd,

*** wysokość stawki zależna od korzystania z infrastruktury technicznej ( indywidualne ustalenie stawki abonamentu miesięcznego),
**** o naliczeniu opłaty decyduje Zarząd
***** karty niezaktualizowane w danym roku tracą ważność z dniem 01 stycznia roku następneg. (Więcej w Regulaminie PCH AGROHURT S.A. i na stronie www.agrohurtsa.pl) 
****** opłata naliczana tylko w przypadku nie podpisania Aneksów do umów zmieniających stawkę czynszu dzierżawy/najmu
******* cena dla sprzedających naliczana indywidualnie według kryteriów między innymi: zajmowana powierzchnia, rodzaj asortymentu. W przypadku, gdy wystawca prowadzi działalność gospodarczą lub gdy zajmowana powierzchnia handlowa przekracza 20m2, organizator zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowej oplaty.