< powrót

OFERTA > Cennik

JEDNORAZOWA DZIENNA OPŁATA PLACOWA
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Opłata za każdy 1 m2 placu lub 1 mb stołu 7.32 zł 9.00 zł
2 Sprzedaż z samochodu osobowego lub plac o powierzchni do 10 m2 13.41 zł 16.50 zł
3 Sprzedaż z samochodu ciężarowego, przyczepy o ład.do 1,5t lub plac o pow. od 10m2 do 15m2 24.39 zł 30.00 zł
4 Sprzedaż chryzantem w miesiącu październik 36.59 zł 45.00 zł
5 Sprzedaż z samochodu ciężarowego o ład. od 1,5t do 5t lub plac o powierzchni od 15m2 do 20m2 29.27 zł 36.00 zł
6 Sprzedaż z samochodu ciężarowego o ład. od 5t do 8t lub plac o powierzchni od 20m2 do 25 m2 36.59 zł 45.00 zł
7 Sprzedaż z samochodu typu TIR o ład. powyżej 8t lub plac o powierzchni do 50 m2 tylko po uzyskaniu zgody inkasenta 113.83 zł 140.00 zł
8 Sprzedaż drobiu* 162.60 zł 200.00 zł
9 Rezerwacja placu do handlu 20.33 zł 25.00 zł
10 Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 60.98 zł 75.00 zł
11 Sprzedaż z samochodu na placu kwiatowym 37/A/K 44.72 zł 55.00 zł
12 Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, artykułów dekoracyjnych gotowych kompozycji kwiatowych) na placu kwiatowym nr 37A/K 101.63 zł 125.00 zł
13 Wjazd na teren spólki z towarem bez rezerwacji/umowy/wz 8.13 10.00
OPŁATA WJAZDOWA
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód osobowy lub dostawczy wstrzymana wstrzymana
2 Samochód ciężarowy od 1,5t do 5t wstrzymana wstrzymana
3 Autobus i samochód ciężarowy pow. 5t wstrzymana wstrzymana
OPŁATA ZA ODPADY ORGANICZNE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód od 1,5t do 5t 40.65 zł /dzień 50.00 zł /dzień
2 Samochód pow. 5t 81.30 zł /dzień 100.00 zł /dzień
OPŁATA ZA PARKOWANIE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód od 1,5t do 5t 13.01 zł /dzień 16.00 zł /dzień
2 Samochód pow. 5t 17.08 zł /dzień 21.00 zł /dzień
3 Parking tylko dla samochodów dostawczych od strony wschodniej przy budynku G w godzinach od 16:00 do 3:00 bezpłatne
4 Parkowanie innych samochodów ww miejscu w godzinach od 16:00 do 3:00. opłaty za parkowanie zgodnie z poz. 1 i 2 bezpłatne
5 Samochód od 1,5t do 5t /miesięcznie ** 203.25 zł 250.00 zł
6 Samochód pow. 5t / miesięcznie ** 284.55 zł 350.00 zł
ABONAMENTY MIESIĘCZNE /PŁATNE Z GÓRY/
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Miejsce oznaczone na placu owoce-warzywa /W/
a Powierzchnia placu do 1 m2 105.69 zł 130.00 zł
b Sprzedaż z samochodu o ładowności do 1,5 t lub plac o powierzchni od 10 m2 do 15 m2 365.85 zł 450.00 zł
c Sprzedaż z samochodu o ładowności od 1,5 t do 5 t lub plac o powierzchni od 15 m2 do 20 m2 447.15 zł 550.00 zł
d Sprzedaż z samochodu o ładowności od 5 t do 8 t lub plac o powierzchni od 20 m2 do 25 m2 585.37 zł 720.00 zł
e za każdy dodatkowy m2 zajmowanej powierzchni ujętej w pkt. 1) a, b, c, d - obowiązuje dodatkowa opłata 6.50 zł 8.00 zł
f Abonament miesięczny pod sprzedaż z pawilonu handlowego o powierzchni od 10 m2 do 15 m2 *** 426.83 zł 525 zł
g Abonament miesięczny pod sprzedaż z pawilonu handlowego o powierzchni od 16 m2 do 20 m2 *** 508.13 zł 625 zł
h Abonament miesięczny pod sprzedaż z pawilonu handlowego o powierzchni od 21 m2 do 25 m2 *** 646.24 zł 795 zł
2 Miejsce oznaczone na placu kwiatowym / K /
a Powierzchnia placu o numerach 28A, 34A 227.64 zł 280.00 zł
b Powierzchnia placu do handlu kwiatami 333.33 zł Kwiecień. Maj. Październik - 447.15 zł 410.00 zł Kwiecień. Maj. Październik - 550.00 zł
c Handel na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 520.33 zł Październik - 731.71 zł 640.00 zł Październik - 900.00 zł
d Powierzchnia placu o numerze 37A 520.33 zł Październik - 731.71 zł 640.00 zł Październik - 900.00 zł
ODBIÓR ODPADÓW
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Odpady komunalne segregowane - frakcja "mokra" 1m3 100.00 zł/m-c 123.00 zł/m-c
2 Odpady komunalne segregowane - frakcja "sucha: makulatura, folia odbieranie zgodnie z harmonogramem 1m3 25.00 zł/m-c 30.75 zł/m-c
3 Odpady komunalne niesegregowane 1m3 150.00 zł/m-c 184.50 zł/m-c
4 Usługa transportu - opłata stała 10.00 zł/m-c 12.30 zł/mc
5 Usługa transport odpadów wraz z ryczałtem za wodę i ścieki dla najemców hali 2 i hali 3 - opłata stała 15.00 zł/m-c 18.45 zł/m-c
6 Opłata eksploatacyjna za korzystanie z energii elektrycznej 12.00 zł/m-c 14.76 zł/m-c
7 Oplata eksploatacyjna za korzystanie z ogrzewania 10.00 zł/m-c 12.30 zł/m-c
OPŁATY DODATKOWE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1. Karta Wjazdowa 28.46 35.01
2 Aktualizacja kart wjazdowych na okres jednego roku ***** 25.00 30.75
3 Łącze internetowe niesymetryczne o transferze:
a Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 3/1 Mbit/s 50 61.50
b Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 5/2 Mbit/s 120 147.60
c Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 7/3 Mbit/s 190 233.70
d Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 10/4 Mbit/s 250 307.50
4 Łącze internetowe symetryczne o transferze:
a Łącze internetowe symetryczne o transferze 3/3 Mbit/s 100 123
b Łącze internetowe symetryczne o transferze 5/5 Mbit/s 200 246
c Łącze internetowe symetryczne o transferze 7/7 Mbit/s 300 369
d Łącze internetowe symetryczne o transferze 10/10 Mbit/s 400 492
STAWKI ROBOCZOGODZINY ZA WYKONANIE USŁUG PRZEZ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Usługi elektryczne w godzinach pracy 85.00 zł netto 104.55zł brutto
2 usługi elektryczne w dniach wolnych od pracy 130.00 zł netto 159.90 zł brutto
3 Usługi spawalnicze 75.00 zł netto 92.25 zł brutto
4 Usługi konserwacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej 75.00 zł netto 92.25 zł brutto
5 Usługi budowlano-remontowe 55.00 zł netto 67.65 zł brutto
6 Ryczałt za dojazd (poza godzinami pracy) 55.00 zł netto 67.65 zł brutto
7 Opłata za ponowne podłączenie energii elektrycznej 50.00 zł netto 61.50 zł brutto
8 Usługa informatyczna za wezwanie w przypadku braku dostępu do inetrnetu z przyczyn niezależnych od PCH AGROHURT S.A. 81.30 zł netto 100.00 zł brutto
JEDNORAZOWA OPŁATA NA RZESZOWSKICH TARGACH STAROCI
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Opłata wejściowa dla kupujących/zwiedzających 1.63 zł netto 2.00 zł brutto
2 Sprzedaż w hali **** od 24.39 zł netto do 81.30 zł netto od 30.00 zł brutto do 100.00 zł brutto
3 Wynajem stołu/regalu: 8.13 zł netto 10.00 zł brutto
4 Wynajem ławki: 4.07 zl netto 5.00 zł brutto
5 Sprzedaż na placu (max. pow. do 20mkw )**** od 12.20 zł netto do 48.78 zł netto od 15.00 zł brutto do 60.00 zł brutto

* w przypadku organizacji targu drobiu,

** parking miesięczny po zaakceptowaniu miejsca przez Zarząd,

*** dodatkowe opłaty związane z podatkiem od nieruchomości,
****cena dla sprzedających naliczana indywidualnie według kryteriów między innymi: zajmowana powierzchnia, rodzaj asortymentu. W przypadku, gdy wystawca prowadzi działalność gastronomiczną lub gdy zajmowana powierzchnia handlowa przekracza 20m2 możliwość Organizator zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowej opłaty,
*****karty niezaktualizowane w danym roku tracą ważność z dniem 01 stycznia roku następneg. (Więcej w Regulaminie PCH AGROHURT S.A. i na stronie www.agrohurtsa.pl)