< powrót

OFERTA > Cennik

JEDNORAZOWA DZIENNA OPŁATA PLACOWA
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 PLAC KWIATOWY
a Opłata za każdy dodatkowy 1 m2 placu 7.73 zł 9.50 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego lub plac o powierzchni do 10 m2 15.45 zł 19.00 zł
c Sprzedaż z samochodu do 1,5t lub plac o pow. od 10m2 do 15m2 26.02 zł 32.00 zł
d Sprzedaż z samochodu od 1,5t do 5t lub plac o powierzchni od 15m2 do 20m2 30.90 zł 38.00 zł
e Sprzedaż z samochodu powyżej 5t lub plac o powierzchni od 20m2 do 25 m2 38.21 zł 47.00 zł
f Sprzedaż chryzantem w miesiącu październik 40.65 zł 50.00 zł
g Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 60.98 zł 75.00 zł
h Sprzedaż z samochodu na placu kwiatowym 37/A/K 47.16 zł 58.00 zł
i Sprzedaż z samochodu towarów przemysłowych (producenci zniczy, artykułów dekoracyjnych gotowych kompozycji kwiatowych) na placu kwiatowym nr 37A/K 105.69 zł 130.00 zł
2 PLAC WARZYWNY (poza obrysem Wiaty warzywnej)
a Opłata za każdy dodatkowy 1m2 placu 7.32 zł 9.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego lub placu o powierzchni do 10m2 14.64 zł 18.00 zł
c Sprzedaż z samochodu do 1,5 t lub plac o pw. do 10 m2 do 15m2 24.39 zł 30.00 zł
d Sprzedaż z samochodu od 1,5 t do 5 t lub plac o pow. do 15m2 do 20m2 29.27 zł 36.00 zł
e Sprzedaż z samochodu powyżej 5t lub plac o pow. od 20m2 do 25m2 36.59 zł 45.00 zł
3 WIATA WARZYWNA
a Opłata za handle na 1m2 placu 8.13 zł 10.00 zł
b Sprzedaż z samochodu osobowego 16.26 zl 20.00 zł
c Sprzedaż z samochodu o ład do 1,5 t 28.46 zł 35.00 zł
d Sprzedaż z samochodu o ład. od 1,5 t do 5 t 32.52 zł 40.00 zł
e Sprzedaż z samochodu o ład. powyżej 5 t 40.65 zł 50.00 zł
4 OPŁATY RÓŻNE
a Sprzedaż z samochodu typu TIR o ład. powyżej 8t lub plac o powierzchni do 50 m2 tylko po uzyskaniu zgody inkasenta 113.83 zł 140.00 zł
b Sprzedaż drobiu* 203.26 zł 250.00 zł
c Rezerwacja placu do handlu 20.33 zł 25.00 zł
e Korzystanie z toalety ogólnodostępnej w: hali 2, hali 3, budynkuK - wpłata do elektronicznego zamka monetowego 0.82zł 1.00zł
d Wjazd na teren spólki z towarem bez rezerwacji/umowy/wz 8.13 10.00
OPŁATA WJAZDOWA
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód osobowy lub dostawczy wstrzymana wstrzymana
2 Samochód ciężarowy od 1,5t do 5t wstrzymana wstrzymana
3 Autobus i samochód ciężarowy pow. 5t wstrzymana wstrzymana
OPŁATA ZA ODPADY ORGANICZNE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód od 1,5t do 5t 40.65 zł /dzień 50.00 zł /dzień
2 Samochód pow. 5t 81.30 zł /dzień 100.00 zł /dzień
OPŁATA ZA PARKOWANIE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Samochód od 1,5t do 5t 13.01 zł /dzień 16.00 zł /dzień
2 Samochód pow. 5t 17.08 zł /dzień 21.00 zł /dzień
3 Parking tylko dla samochodów dostawczych od strony wschodniej przy budynku G w godzinach od 16:00 do 3:00 bezpłatne
4 Parkowanie innych samochodów ww miejscu w godzinach od 16:00 do 3:00. opłaty za parkowanie zgodnie z poz. 1 i 2 bezpłatne
5 Samochód od 1,5t do 5t /miesięcznie ** 203.25 zł 250.00 zł
6 Samochód pow. 5t / miesięcznie ** 284.55 zł 350.00 zł
ABONAMENTY MIESIĘCZNE /PŁATNE Z GÓRY/
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 PLAC WARZYWNY (poza obrysem Wiaty Warzywnej)
a Powierzchnia placu do 1 m2 105.69 zł 130.00 zł
b Sprzedaż z samochodu o ładowności do 1,5 t lub plac o powierzchni od 10 m2 do 20 m2 414.64 zł 510.00 zł
c Sprzedaż z samochodu o ładowności od 1,5 t do 5 t lub plac o powierzchni od 20 m2 do 30 m2 447.15 zł 550.00 zł
d za każdy dodatkowy m2 zajmowanej powierzchni ujętej w pkt. 1) a, b, c, - obowiązuje dodatkowa opłata (nie dotyczy pawilonów pod wiatą 6.50 zł 8.00 zł
2 PLAC WIATA WARZYWNA
a Abonament miesięczny za m2 placu z pawilonem handlowym pod wiatą warzywną 22.20 zł 27.31 zł
b Abonament miesięczny za plac nr 10 pod wiatą warzywną pod sprzedaż z samochodu 813.00 zł 1000 zł
c Abonament miesięczny pod sprzedaż z samochodu pod wiata warzywną, plac o pow. 30m2 487.81 zł 600 zł
3 Miejsce oznaczone na placu kwiatowym / K /
a Powierzchnia placu o numerach 28A, 34A 235.78 zł 290.00 zł
b Powierzchnia placu do handlu kwiatami 341.47 zł Kwiecień. Maj. Październik - 455.29 zł 420.00 zł Kwiecień. Maj. Październik - 560.00 zł
c Handel na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 520.33 zł Październik - 731.71 zł 640.00 zł Październik - 900.00 zł
d Handel z namiotu (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) na placu towarem przemysłowym (producenci zniczy, art. dekoracyjnych, gotowych kompozycji kwiatowych) 560.98 zł Październik - 772.36 zł 690.00 zł Październik - 950.00 zł
e Plac o numerze 37A o powierzchni 42 m2 585.37 zł październik 853.66 zł 720.00 zł październik 1050.00 zł
f Handel na placu z namiotu kwiatami żywymi (po wyrażeniu zgody przez Zarząd) 382.12zł; kwiecień. maj. październik - 495.94zł 470.00zł; kwiecień. maj. październik - 610.00zł
g Opłata za rozwiązanie umowy dzierżawy placu za porozumieniem stron po zatwierdzeniu umowy z nowym klientem (o naliczeniu opłaty decyduje Zarząd) 81.31zł 100.00zł
ODBIÓR ODPADÓW
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Odpady komunalne segregowane - frakcja "mokra" 1m3 130.00 zł/m-c 159.90 zł/m-c
2 Odpady komunalne segregowane - frakcja "sucha: makulatura, folia odbieranie zgodnie z harmonogramem 1m3 30.00 zł/m-c 36.90 zł/m-c
3 Odpady komunalne niesegregowane 1m3 195.00 zł/m-c 239.85 zł/m-c
4 Usługa transportu - opłata stała 10.00 zł/m-c 12.30 zł/mc
5 Odpady biodegradalne 1m3 300.00 zł/m-c 369.00 zł-c
OPŁATY DODATKOWE
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1. Karta Wjazdowa 28.46 35.01
2 Aktualizacja kart wjazdowych na okres jednego roku ***** 25.00 30.75
3 Łącze internetowe niesymetryczne o transferze:
a Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 5/2 Mbit/s 50 61.50
b Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 7/3 Mbit/s 120 147.60
c Łącze internetowe niesymetryczne o transferze 10/4 Mbit/s 190 233.70
4 Łącze internetowe symetryczne o transferze:
a Łącze internetowe symetryczne o transferze 5/5 Mbit/s 100 123
b Łącze internetowe symetryczne o transferze 7/7 Mbit/s 200 246
c Łącze internetowe symetryczne o transferze 10/10 Mbit/s 300 369
5 Łącze telefoniczne - oplata eksploatacyjna z tytułu utrzymania sieci telefonicznej 20.00 zł/m-c 24.60 zł/m-c
6 Ryczałt za wodę i ścieki dla najemców hali 2 i hali 3 5.00 zł/m-c 6.15 zł/m-c
7 Opłata eksploatacyjna za korzystanie z energii elektrycznej/klimatyacji****** 12.00 zł/m-c 14.76 zł/m-c
8 Oplata eksploatacyjna za korzystanie z ogrzewania****** 10.00 zł/m-c 12.30 zł/m-c
STAWKI ROBOCZOGODZINY ZA WYKONANIE USŁUG PRZEZ PRACOWNIKÓW SPÓŁKI
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Usługi elektryczne w godzinach pracy 85.00 zł netto 104.55zł brutto
2 usługi elektryczne w dniach wolnych od pracy 130.00 zł netto 159.90 zł brutto
3 Usługi spawalnicze 75.00 zł netto 92.25 zł brutto
4 Usługi konserwacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej 75.00 zł netto 92.25 zł brutto
5 Usługi budowlano-remontowe 55.00 zł netto 67.65 zł brutto
6 Ryczałt za dojazd (poza godzinami pracy) 55.00 zł netto 67.65 zł brutto
7 Opłata za ponowne podłączenie energii elektrycznej 50.00 zł netto 61.50 zł brutto
8 Usługa informatyczna za wezwanie w przypadku braku dostępu do inetrnetu z przyczyn niezależnych od PCH AGROHURT S.A. 81.30 zł netto 100.00 zł brutto
JEDNORAZOWA OPŁATA NA RZESZOWSKICH TARGACH STAROCI
L.p. Forma sprzedaży Kwota netto Kwota brutto
1 Opłata wejściowa dla kupujących/zwiedzających 1.63 zł netto 2.00 zł brutto
2 Sprzedaż w hali **** od 24.39 zł netto do 81.30 zł netto od 30.00 zł brutto do 100.00 zł brutto
3 Wynajem stołu/regalu: 8.13 zł netto 10.00 zł brutto
4 Wynajem ławki: 4.07 zl netto 5.00 zł brutto
5 Sprzedaż na placu (max. pow. do 20mkw )**** od 12.20 zł netto do 48.78 zł netto od 15.00 zł brutto do 60.00 zł brutto

* w przypadku organizacji targu drobiu, cena za sprzedaż drobiu zależy od ilości handlujących

** parking miesięczny po zaakceptowaniu miejsca przez Zarząd,

*** wysokość stawki zależna od korzystania z infrastruktury technicznej ( indywidualne ustalenie stawki abonamentu miesięcznego),
**** o naliczeniu opłaty decyduje Zarząd
***** karty niezaktualizowane w danym roku tracą ważność z dniem 01 stycznia roku następneg. (Więcej w Regulaminie PCH AGROHURT S.A. i na stronie www.agrohurtsa.pl) 
****** opłata naliczana tylko w przypadku nie podpisania Aneksów do umów zmieniających stawkę czynszu dzierżawy/najmu
******* cena dla sprzedających naliczana indywidualnie według kryteriów między innymi: zajmowana powierzchnia, rodzaj asortymentu. W przypadku, gdy wystawca prowadzi działalność gospodarczą lub gdy zajmowana powierzchnia handlowa przekracza 20m2, organizator zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowej oplaty.